Home Diensten Procesanalyse

Procesanalyse

De procesanalist biedt ondersteuning bij de inrichting en uitvoering van procesmanagement. Hij analyseert het bedrijfsproces en gaat na waar performanceverbetering mogelijk is. Ook brengt hij eventuele knelpunten en risico's in kaart en stelt hij maatregelen voor ter reductie ervan.

 

Procesanalyse

De procesanalist biedt ondersteuning bij de inrichting en uitvoering van procesmanagement.

Read more...
 
Procesbeheer

De procesbeheerder draagt zorg voor het onderhoud van procesmanagement.

Read more...
 
Procesontwerp

De procesontwerper ontwikkelt optimale modellen voor bedrijfsprocessen inclusief de bijbehorende informatievoorziening.

Read more...
 
Business analyse

De business analist is ondersteunend aan de business op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Read more...