Home Werkwijze FMEA

FMEA

Een techniek die door de procesanalisten veel gebruikt wordt is de Failure Mode en Effect Analysis (FMEA)

In het kort betekent dit, dat we kijken op welke manieren deze fout kan gaan ( faalwijzen), welke gevolgen en impact dit heeft en hoe groot de kans is dat de fout wordt opgemerkt en hersteld.

 

Het aantal faalwijzen wordt bepaald aan de hand van het Risico Prioriteit Getal ( RPG).

Het RPG wordt berekend door voor iedere faalwijze de impact, frequentie en detectiekans op schaal van 1 tot 10 vast te stellen en deze getallen vervolgens te vermenigvuldigen. Het hieruit resulterende RPG is dan een getal tussen 1 (niet erg) en 1000 ( zeer grote kans en impact en geen herstelmogelijkheid). 

De som van de RPG's van alle faalwijzen in een proces gezamenlijk moet zo laag mogelijk zijn, dan is de kans op succes (foutloos resultaat) zo groot mogelijk. Omdat budget en tijd beperkt zijn, zal normaal gesproken toch een reeks faalwijzen of fouten mogelijk blijven. Door de faalwijzen met het grootste RPG aan te pakken dragen we optimaal bij aan het verlagen van het risico, dat het eindproduct niet aan de eisen voldoet.

Voor het toepassen van de FMEA methode, kunt u gebruik maken het dit formulier : FMEA.xls

FMEA

Een techniek die door de procesanalisten veel gebruikt wordt is de Failure Mode en Effect Analysis (FMEA)

Read more...
 
VAPI-model

Elke organisatie maakt strategische keuzes, waarmee een bepaald doel wordt nagestreefd.

Read more...
 
Qlear

Om procesdocumentatie eenvoudig bereikbaar te maken, bieden de procesanalisten het kwaliteitsmanagmentsysteem Qlear aan.

Read more...