Home Werkwijze VAPI-model

VAPI-model

Elke organisatie maakt strategische keuzes, waarmee een bepaald doel wordt nagestreefd.

Deze keuzes hebben altijd als vertrekpunt een van de waardedisciplines van Tracey & Wiersema (1995). Deze klantwaarden staan bekend als:

 1. Operational excellence/ Kostleiderschap (totale kosten)
 2. Productleadership/ Productleiderschap ( beste product)
 3. Customer Intimacy/ Klantenpartnerschap (langdurige relatie)

Op basis van het model van Tracey & Wiersema kiest de onderneming voor een strategie waar ze goed in is, met andere woorden: de core competenties ofwel kernvaardigheden. Vanuit deze vaardigheden worden alle processen ingericht, zodat deze onderling goed op elkaar afgestemd zijn en leiden tot een “ geoliede machine”.

Ongeacht op welk niveau de keuzes gemaakt worden, alles heeft gevolgen voor de rest van de organisatie. Medewerkers krijgen andere targets mee, verschuivingen van afdelingen en verantwoordelijkheden, takenpakketten die wijzigen.

Om dit op een zo geordende wijze te laten verlopen, hebben wij een model ontwikkeld, dat de organisatie helpt de volgende stap te zetten.

VAPI staat voor Value Added Process Improvement. De naam zegt het al, middels dit model kunnen wij aantonen, dat direct sprake is van waardetoevoeging bij het verbeteren van processen. Voor elke klantwaarde dient een aantal processen geoptimaliseerd te worden. Om deze optimalisatie te laten slagen ligt bij de procesverbetering de focus op drie dimensies.

 

Deze drie dimensies zijn onderverdeeld in:

 1. Informatie: in een organisatie zijn 5 stromen van informatie bekend: Interne informatie, externe informatie, strategische informatie en tactische informatie. Voor het VAPI-model worden voornamelijk de laatste drie stromen belicht.
  1. Strategische informatie: informatie om doelstellingen van de organisatie en grote investeringen te verantwoorden.
  2. Tactische informatie: intern gerichte informatie op de middellange termijn. Deze informatie laat zien of primaire processen goed verlopen binnen een organisatie bijvoorbeeld in de vorm van een week, maand of kwartaalrapportage.
  3. Operationele informatie: informatie om de operationele processen (dagelijks werk) in de organisatie mogelijk te maken. Dit alles is vastgelegd in bedrijfsroutines en handboeken.
 2. Besturing: ofwel de strategische besturing gaat over de richting van de organisatie in termen van doelstellingen, maatregelen en scenario’s ( missie, visie en kernwaarden van de organisatie).
 3. Organisatie: ofwel de taakverdeling en coördinatie: een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen meerdere personen die primair middelen en activiteiten aanwenden om te voorzien in de behoefte aan producten en/ of diensten in haar omgeving. De drie pijlers waarop elke organisatie berust zijn: kennis, kader en controle:
  1. Kennis: Alle wetenschap, die nodig is voor het goed functioneren van de ingenomen positie. Dit betreft b.v. technische kennis, organisatieleer, gedragswetenschap (hoe reageren mensen) communicatieleer, kennis hebben van de consequenties van de beslissingen en gedragingen (risicoanalyse), enzovoort.
  2. Kader: Alle hiërarchische lagen van de organisatie, de niveaus waar beslissingen worden genomen en opdrachten worden gegeven.
  3. Controle: Iedereen dient in zijn functioneren en handelen te worden gecontroleerd. Er is een uitdrukking: vertrouwen is goed, controle is beter en ook "iedereen heeft recht op controle".

Wij weten als geen ander, dat geen enkele organisatie hetzelfde is. Daarom is in het model rekening gehouden met het volwassenheidsniveau van de organisatie.

Bij elke toepassing met het VAPI-model houden wij rekening met het stadium, zoals hieronder is weergegeven.

In welk groeistadium uw organisatie zit of voor welk keuzemoment uw organisatie staat, het VAPI-model helpt uw organisatie bij haar ontwikkeling.

 

 

 

 

 

FMEA

Een techniek die door de procesanalisten veel gebruikt wordt is de Failure Mode en Effect Analysis (FMEA)

Read more...
 
VAPI-model

Elke organisatie maakt strategische keuzes, waarmee een bepaald doel wordt nagestreefd.

Read more...
 
Qlear

Om procesdocumentatie eenvoudig bereikbaar te maken, bieden de procesanalisten het kwaliteitsmanagmentsysteem Qlear aan.

Read more...